Acceptance en Commitment Therapie

 “ACT leert je om een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van alles wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je op weg bent je doelen en dromen te verwezelijken.”
Gijs Jansen

ACT is ontwikkeld door Steven Hayes, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Reno in de VS.  ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden.

Acceptatie: Je leert ruimte maken en accepteren wat niet te veranderen is. Vervelende ervaringen, moeilijke emoties en situaties horen bij het leven, maar hoe ga je daar dan mee om? Alle energie die je anders geneigd bent te gebruiken om moeilijke gedachten en gevoelens uit de weg te gaan kun je gaan inzetten voor wat je wel wilt in je leven.

Defusie: Hoe serieus neem jij jouw gedachten? We hebben de neiging om onze gedachten voor waar aan te nemen. We zijn als het ware gefuseerd met onze gedachten. ACT biedt je hele leuke, en soms ook een beetje rare, oefeningen om meer los te komen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld). Hoe kijk je naar jezelf en de wereld om je heen? En in hoeverre stagneert dit jouw groei? We hebben allemaal verhalen en beelden over onszelf, soms mooi maar soms ook heel oordelend en negatief. Ook die verhalen zijn we meer en meer gaan geloven. Het is interessant om te ontdekken dat het maar verhalen zijn en dat je veel meer bent dan alleen maar je verhalen.

Mindfulness: Meer en meer in het hier en nu aanwezig zijn is een methode die steeds bekender geworden is. Ook binnen de ACT is er veel aandacht voor mindfulness. Leef je in het hier en nu of zit je vooral in je hoofd? Je hoofd is vaak druk met het verleden en de toekomst.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt. Hoe kun je een voor jou zinvol en betekenisvol leven leiden? De antwoorden op deze vragen noemen we ook wel kernwaarden. Je kernwaarden fungeren als een kompas en geven je leven richting.

Toegewijd handelen: Investeren in je waarden door gerichte actie.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat je psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Leven van Binnenuit is een praktijk voor life coaching en werkt vanuit een holistische visie. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Privacyregeling
Algemene voorwaarden
KvK: 80679714

Theme: Overlay by Kaira 
©2020 Pauline Bloemsma