Burn out

“Ziekte is een vorm van uit verbinding zijn met jezelf zonder dat je je dit overigens bewust bent.”  
Stefan Hausner

In het kort

Als je langdurig energie kwijtraakt kun je in een fase terechtkomen waarin je je opgebrand voelt.  Je emmer loopt langzaam vol, je hebt misschien moeite met het nemen van de ‘simpelste’ beslissingen en maakt je druk over de kleinste zaken. Alles komt veel harder ‘binnen’ en je voelt je emotioneel niet in balans. Je hebt moeite met overzicht houden en hebt geen energie meer om te werken en sociale contacten te onderhouden. Alles is je eigenlijk teveel, de batterij is leeg.  Ook hartkloppingen, versnelde ademhaling, nek- en schouderklachten en slapeloosheid zijn veel voorkomende klachten. De balans is zoek.

De symptomen van een burn-out kunnen zeer uiteenlopend zijn en verschillen van persoon tot persoon. Maar de gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond. Het treft steeds meer mensen en op steeds jongere leeftijd. Gelukkig kun je goed herstellen van een burn-out en zie je, als je het goed kunt verwerken, achteraf dat het je veel heeft gebracht. Hier help ik je graag bij.

Werkwijze

Er bestaan veel verschillende behandelprotocollen, methodes en herstelprogramma’s. Op basis van mijn persoonlijke ervaring met het herstel van een burn-out en de opgedane inzichten en kennis vanuit opleidingen, heb ik in mijn praktijk gekozen voor een holistische benadering waar de ‘mens als geheel’  centraal staat. Deze aanpak gaat uit van zes herstel bevorderende factoren die allemaal invloed op elkaar hebben en met elkaar samenhangen.

Deze factoren zijn:

  • acceptatie
  • balans tussen inspanning en ontspanning
  • stofwisseling
  • zelfinzicht
  • contact met lichaam en hart
  • steun van omgeving

Centraal staat de rol van acceptatie en de focus is in het begin gericht op het herstellen van je energie. Ervaar je weer meer energie en ruimte, dan gaan we in op oorzaken, verwerking en gewenste veranderingen en ontwikkelingen voor de toekomst. Met de verkregen inzichten pak je uiteindelijk de regie terug over je leven.

Voorafgaand

Voordat we beginnen aan een traject is het nodig dat een huisarts (of bedrijfsarts) de burn-out bevestigt en tevens, niet minder belangrijk, andere ziektes uitsluit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan depressie, angststoornis maar ook mogelijke andere veroorzakers van uitputting. Gekeken kan worden naar de ziekte van Pfeiffer, tekort aan vitamine B12, vitamine D en andere mogelijke tekorten.

Kennismaking

Voorafgaand aan een begeleidingstraject ben je welkom om eerst kosteloos en vrijblijvend kennis met mij te maken. Erg belangrijk is dat we beide een klik ervaren en er wederzijds vertrouwen aanwezig is. Je zit nergens aan vast en krijgt alle tijd om na te denken en te beslissen of je samen met mij een traject wilt starten.

In verbinding met jezelf gaat het leven weer stromen.

Leven van Binnenuit is een praktijk voor life coaching en werkt vanuit een holistische visie. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Privacyregeling
Algemene voorwaarden
KvK: 80679714

Theme: Overlay by Kaira 
©2020 Pauline Bloemsma